New Zealand ghi nhận mùa đông ấm nhất từ ​​trước đến nay

Các nhà khí tượng học cho biết lượng tuyết rơi ở New Zealand thấp hơn nhiều so với mức trung bình năm 2021. Ảnh: Đại học Leeds
Các nhà khí tượng học cho biết lượng tuyết rơi ở New Zealand thấp hơn nhiều so với mức trung bình năm 2021. Ảnh: Đại học Leeds
Các nhà khí tượng học cho biết lượng tuyết rơi ở New Zealand thấp hơn nhiều so với mức trung bình năm 2021. Ảnh: Đại học Leeds
Lên top