New Zealand công bố tổ chức trực tuyến hội nghị cấp cao APEC 2021

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á ‑ Thái Bình Dương (APEC) dự kiến sẽ được tổ chức tại Auckland, New Zealand vào tháng 11.2021 đã được chuyển sang hình thức trực tuyến. Ảnh: AFP.
Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á ‑ Thái Bình Dương (APEC) dự kiến sẽ được tổ chức tại Auckland, New Zealand vào tháng 11.2021 đã được chuyển sang hình thức trực tuyến. Ảnh: AFP.
Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á ‑ Thái Bình Dương (APEC) dự kiến sẽ được tổ chức tại Auckland, New Zealand vào tháng 11.2021 đã được chuyển sang hình thức trực tuyến. Ảnh: AFP.
Lên top