New Zealand có nữ Thủ tướng trẻ tuổi nhất thế giới

New Zealand có nữ Thủ tướng 37 tuổi. Ảnh: Getty
New Zealand có nữ Thủ tướng 37 tuổi. Ảnh: Getty
New Zealand có nữ Thủ tướng 37 tuổi. Ảnh: Getty
Lên top