New York: Tử vong do COVID-19 vượt số người chết vụ 11.9

Số người chết ở New York do COVID-19 đã vượt số người thiệt mạng trong vụ khủng bố 11.9. Ảnh: Getty Images
Số người chết ở New York do COVID-19 đã vượt số người thiệt mạng trong vụ khủng bố 11.9. Ảnh: Getty Images
Số người chết ở New York do COVID-19 đã vượt số người thiệt mạng trong vụ khủng bố 11.9. Ảnh: Getty Images
Lên top