New York triển khai hàng trăm cảnh sát sau 4 vụ đâm chém liên tiếp

Logo của cảnh sát New York, Mỹ. Ảnh: AFP
Logo của cảnh sát New York, Mỹ. Ảnh: AFP
Logo của cảnh sát New York, Mỹ. Ảnh: AFP
Lên top