New York Times rút khỏi ứng dụng đọc tin Apple News

Đầu tuần này, New York Times thông báo rút khỏi ứng dụng đọc tin Apple News. Ảnh: New York Times.
Đầu tuần này, New York Times thông báo rút khỏi ứng dụng đọc tin Apple News. Ảnh: New York Times.
Đầu tuần này, New York Times thông báo rút khỏi ứng dụng đọc tin Apple News. Ảnh: New York Times.
Lên top