New York Times: Có thể tới năm 2036 mới có vaccine ngừa COVID-19

Có thể tới năm 2036 vaccine ngừa COVID-19 mới sẵn có. Ảnh: AFP.
Có thể tới năm 2036 vaccine ngừa COVID-19 mới sẵn có. Ảnh: AFP.
Có thể tới năm 2036 vaccine ngừa COVID-19 mới sẵn có. Ảnh: AFP.
Lên top