New York (Mỹ) sa thải nhân viên y tế không tiêm chủng vaccine COVID-19

Các nhân viên y tế không tiêm chủng vaccine COVID-19 ở New York sẽ bị sa thải hoặc đình chỉ công việc không lương. Ảnh: AFP
Các nhân viên y tế không tiêm chủng vaccine COVID-19 ở New York sẽ bị sa thải hoặc đình chỉ công việc không lương. Ảnh: AFP
Các nhân viên y tế không tiêm chủng vaccine COVID-19 ở New York sẽ bị sa thải hoặc đình chỉ công việc không lương. Ảnh: AFP
Lên top