New York giãn cách xã hội theo kiểu phép thuật của Tôn Ngộ Không

Mọi người đến công viên Domino ở New York đều phải ngồi trong vòng tròn, giống như phép biến hóa Bố trận của Tôn Ngộ Không. Ảnh: AFP
Mọi người đến công viên Domino ở New York đều phải ngồi trong vòng tròn, giống như phép biến hóa Bố trận của Tôn Ngộ Không. Ảnh: AFP
Mọi người đến công viên Domino ở New York đều phải ngồi trong vòng tròn, giống như phép biến hóa Bố trận của Tôn Ngộ Không. Ảnh: AFP
Lên top