New York điều động 1.000 vệ binh quốc gia tới Washington sau hỗn loạn

Lực lượng Vệ binh Quốc gia bên ngoài Điện Capitol ở Washington, D.C, ngày 6.1. Ảnh: AFP
Lực lượng Vệ binh Quốc gia bên ngoài Điện Capitol ở Washington, D.C, ngày 6.1. Ảnh: AFP
Lực lượng Vệ binh Quốc gia bên ngoài Điện Capitol ở Washington, D.C, ngày 6.1. Ảnh: AFP
Lên top