New York đặt dưới lệnh giới nghiêm, ngăn chặn cảnh cướp bóc hàng xa xỉ

Cảnh cướp bóc, phá hoại diễn ra trên khắp thành phố, đặc biệt nhắm vào các cửa hàng xa xỉ ở khu vực trung tâm. Ảnh: AFP
Cảnh cướp bóc, phá hoại diễn ra trên khắp thành phố, đặc biệt nhắm vào các cửa hàng xa xỉ ở khu vực trung tâm. Ảnh: AFP
Cảnh cướp bóc, phá hoại diễn ra trên khắp thành phố, đặc biệt nhắm vào các cửa hàng xa xỉ ở khu vực trung tâm. Ảnh: AFP
Lên top