New York cảnh báo mức độ ô nhiễm cao do cháy rừng ở Canada

Ô nhiễm không khí ở New York do các vụ cháy rừng ở miền tây Hoa Kỳ và Canada. Ảnh: AFP
Ô nhiễm không khí ở New York do các vụ cháy rừng ở miền tây Hoa Kỳ và Canada. Ảnh: AFP
Ô nhiễm không khí ở New York do các vụ cháy rừng ở miền tây Hoa Kỳ và Canada. Ảnh: AFP
Lên top