Lá thư từ nước Mỹ:

New York – Như trong giấc ngủ dài

Lên top