Nếu ông Joe Biden đắc cử, Iran không đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố không đàm phán lại thoả thuận hạt nhân nếu ông Joe Biden đắc cử. Ảnh: AFP
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố không đàm phán lại thoả thuận hạt nhân nếu ông Joe Biden đắc cử. Ảnh: AFP
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố không đàm phán lại thoả thuận hạt nhân nếu ông Joe Biden đắc cử. Ảnh: AFP
Lên top