Nếu bà Michelle Obama tranh cử tổng thống 2020?

Ông Donald Trump được dự báo thất cử trước bà Michelle Obama. Ảnh: CNN
Ông Donald Trump được dự báo thất cử trước bà Michelle Obama. Ảnh: CNN
Ông Donald Trump được dự báo thất cử trước bà Michelle Obama. Ảnh: CNN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top