Nền tảng nào giúp Trung Quốc vượt Mỹ thành nền kinh tế lớn nhất thế giới?

Sản xuất là "vũ khí" giúp Trung Quốc có thể vượt Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ảnh: Xinhua
Sản xuất là "vũ khí" giúp Trung Quốc có thể vượt Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ảnh: Xinhua
Sản xuất là "vũ khí" giúp Trung Quốc có thể vượt Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ảnh: Xinhua
Lên top