Navalny được chuyển đi điều trị, Nga lên tiếng trước phản ứng quốc tế

Nhà tù ở Vladimir nơi Navalny được chuyển đến bệnh viện tù nhân tại đây để được điều trị. Ảnh: AFP
Nhà tù ở Vladimir nơi Navalny được chuyển đến bệnh viện tù nhân tại đây để được điều trị. Ảnh: AFP
Nhà tù ở Vladimir nơi Navalny được chuyển đến bệnh viện tù nhân tại đây để được điều trị. Ảnh: AFP
Lên top