NATO không "đủ đô", EU lập liên minh quân sự riêng

EU tiến tới thành lập một lực lượng quân sự riêng. Ảnh: Reuters
EU tiến tới thành lập một lực lượng quân sự riêng. Ảnh: Reuters