Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

NATO dịu giọng nói không muốn chiến tranh Lạnh mới với Nga