NATO cảnh báo ông Trump không nên “một mình một ngựa“