NASA xác định nguyên nhân sự cố của kính thiên văn Hubble

Kính thiên văn Hubble là sự hợp tác giữa NASA và Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA). Ảnh: NASA
Kính thiên văn Hubble là sự hợp tác giữa NASA và Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA). Ảnh: NASA
Kính thiên văn Hubble là sự hợp tác giữa NASA và Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA). Ảnh: NASA
Lên top