NASA và Tide hợp tác giặt quần áo trong vũ trụ

Phi hành gia NASA Meghan McArthur giới thiệu một số trang phục trên ISS. Ảnh: NASA
Phi hành gia NASA Meghan McArthur giới thiệu một số trang phục trên ISS. Ảnh: NASA
Phi hành gia NASA Meghan McArthur giới thiệu một số trang phục trên ISS. Ảnh: NASA
Lên top