NASA tung clip kịch tính hố đen xé toạc 4 ngôi sao thành từng mảnh

Mô phỏng 8 ngôi sao đi ngang qua một hố đen và chỉ có 4 ngôi sao may mắn sống sót. Ảnh: NASA
Mô phỏng 8 ngôi sao đi ngang qua một hố đen và chỉ có 4 ngôi sao may mắn sống sót. Ảnh: NASA
Mô phỏng 8 ngôi sao đi ngang qua một hố đen và chỉ có 4 ngôi sao may mắn sống sót. Ảnh: NASA
Lên top