NASA tích cực tìm kiếm sự sống ngoài Trái đất

Giám đốc NASA Bill Nelson. Ảnh: AFP
Giám đốc NASA Bill Nelson. Ảnh: AFP
Giám đốc NASA Bill Nelson. Ảnh: AFP
Lên top