NASA thử nghiệm thành công tên lửa đưa con người trở lại mặt trăng

NASA đã thử nghiệm thành công tên lửa SLS hôm 18.3. Ảnh: NASA.
NASA đã thử nghiệm thành công tên lửa SLS hôm 18.3. Ảnh: NASA.
NASA đã thử nghiệm thành công tên lửa SLS hôm 18.3. Ảnh: NASA.
Lên top