NASA thiết kế riêng chiếc toilet 23 triệu USD cho phi hành gia nữ

Chiếc toilet trị giá 23 triệu USD được NASA thiết kế dành riêng cho phi hành gia nữ. Ảnh: CBS
Chiếc toilet trị giá 23 triệu USD được NASA thiết kế dành riêng cho phi hành gia nữ. Ảnh: CBS
Chiếc toilet trị giá 23 triệu USD được NASA thiết kế dành riêng cho phi hành gia nữ. Ảnh: CBS
Lên top