NASA phát hiện nguyên nhân làm Hubble "chết lâm sàng" cả tháng

Kính thiên văn Hubble của NASA. Ảnh: NASA
Kính thiên văn Hubble của NASA. Ảnh: NASA
Kính thiên văn Hubble của NASA. Ảnh: NASA
Lên top