NASA phát hiện dấu tích giống cây hóa đá trên sao Hỏa

Tàu thám hiểm của NASA phát hiện vật thể giống như cây hoá đá trên sao Hỏa. Ảnh: NASA
Tàu thám hiểm của NASA phát hiện vật thể giống như cây hoá đá trên sao Hỏa. Ảnh: NASA
Tàu thám hiểm của NASA phát hiện vật thể giống như cây hoá đá trên sao Hỏa. Ảnh: NASA
Lên top