NASA muốn Trạm Vũ trụ Quốc tế "nghỉ hưu" vào năm 20 tuổi

Hình ảnh Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) của NASA
Hình ảnh Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) của NASA
Hình ảnh Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) của NASA
Lên top