NASA lập bản đồ những sao băng sáng lạ thường oanh tạc khí quyển Trái đất

Mưa sao băng Perseids. Ảnh: NASA
Mưa sao băng Perseids. Ảnh: NASA
Mưa sao băng Perseids. Ảnh: NASA
Lên top