NASA lần đầu tiết lộ bí mật đáng ngạc nhiên về lõi sao Hỏa

NASA sử dụng địa chấn học để chỉ ra những gì nằm bên dưới bề mặt sao Hỏa. Ảnh: NASA
NASA sử dụng địa chấn học để chỉ ra những gì nằm bên dưới bề mặt sao Hỏa. Ảnh: NASA
NASA sử dụng địa chấn học để chỉ ra những gì nằm bên dưới bề mặt sao Hỏa. Ảnh: NASA
Lên top