NASA lần đầu khám phá kinh ngạc lòng đất sao Hỏa

Lòng đất sao Hỏa ẩn chứa những bí mật thú vị. Ảnh: ETH Zurich/NASA
Lòng đất sao Hỏa ẩn chứa những bí mật thú vị. Ảnh: ETH Zurich/NASA
Lòng đất sao Hỏa ẩn chứa những bí mật thú vị. Ảnh: ETH Zurich/NASA
Lên top