NASA lần đầu công bố âm thanh trực thăng bay trên sao Hỏa

Trực thăng Sao Hỏa Ingenuity của NASA (ở trên chính giữa bên phải) trong chuyến bay thứ 4 ngày 30.4. Ảnh: NASA.
Trực thăng Sao Hỏa Ingenuity của NASA (ở trên chính giữa bên phải) trong chuyến bay thứ 4 ngày 30.4. Ảnh: NASA.
Trực thăng Sao Hỏa Ingenuity của NASA (ở trên chính giữa bên phải) trong chuyến bay thứ 4 ngày 30.4. Ảnh: NASA.
Lên top