NASA khởi động kế hoạch thám hiểm mặt trăng Titan của sao Thổ

Hình ảnh minh họa bề mặt Titan, phía xa là sao Thổ. Ảnh: AFP
Hình ảnh minh họa bề mặt Titan, phía xa là sao Thổ. Ảnh: AFP
Hình ảnh minh họa bề mặt Titan, phía xa là sao Thổ. Ảnh: AFP
Lên top