NASA huấn luyện chó robot cho việc khám phá hang động trên sao Hỏa

Spot đang được huấn luyện bên trong hang động trên Trái đất. Ảnh: NASA
Spot đang được huấn luyện bên trong hang động trên Trái đất. Ảnh: NASA
Spot đang được huấn luyện bên trong hang động trên Trái đất. Ảnh: NASA
Lên top