NASA học cách trồng trọt chuẩn bị cho sự sống trên sao Hỏa

Thực hành trồng trọt ở nhà kính EDEN-ISS để chuẩn bị cho canh tác trên sao Hỏa. Ảnh: DLR
Thực hành trồng trọt ở nhà kính EDEN-ISS để chuẩn bị cho canh tác trên sao Hỏa. Ảnh: DLR
Thực hành trồng trọt ở nhà kính EDEN-ISS để chuẩn bị cho canh tác trên sao Hỏa. Ảnh: DLR
Lên top