NASA hoãn chuyến bay đầu tiên của trực thăng sao Hỏa

Chuyến bay trực thăng đầu tiên trên sao Hỏa sẽ không diễn ra sớm hơn 11.4. Ảnh: NASA.
Chuyến bay trực thăng đầu tiên trên sao Hỏa sẽ không diễn ra sớm hơn 11.4. Ảnh: NASA.
Chuyến bay trực thăng đầu tiên trên sao Hỏa sẽ không diễn ra sớm hơn 11.4. Ảnh: NASA.
Lên top