NASA hé lộ điểm đặc biệt của robot tìm nước trên Mặt trăng

Mô phỏng robot thăm dò Mặt trăng VIPER. Ảnh: NASA
Mô phỏng robot thăm dò Mặt trăng VIPER. Ảnh: NASA
Mô phỏng robot thăm dò Mặt trăng VIPER. Ảnh: NASA
Lên top