NASA điều tra vùng dị thường bí ẩn ở Nam Đại Tây Dương

Trạm vũ trụ quốc tế ISS đi qua vùng dị thường ở Nam Đại Tây Dương. Ảnh: Sky News
Trạm vũ trụ quốc tế ISS đi qua vùng dị thường ở Nam Đại Tây Dương. Ảnh: Sky News
Trạm vũ trụ quốc tế ISS đi qua vùng dị thường ở Nam Đại Tây Dương. Ảnh: Sky News
Lên top