NASA công bố video tàu vũ trụ hạ cánh ở tiểu hành tinh thế giới khác

Tiểu hành tinh Bennu. Ảnh: NASA
Tiểu hành tinh Bennu. Ảnh: NASA
Tiểu hành tinh Bennu. Ảnh: NASA
Lên top