NASA công bố hình ảnh cụm sao rực rỡ trong thiên hà "hàng xóm"

Kính viễn vọng Hubble đã chụp được hình ảnh tuyệt đẹp về một cụm sao rực rỡ trong thiên hà "hàng xóm" của Dải Ngân hà. Ảnh: NASA
Kính viễn vọng Hubble đã chụp được hình ảnh tuyệt đẹp về một cụm sao rực rỡ trong thiên hà "hàng xóm" của Dải Ngân hà. Ảnh: NASA
Kính viễn vọng Hubble đã chụp được hình ảnh tuyệt đẹp về một cụm sao rực rỡ trong thiên hà "hàng xóm" của Dải Ngân hà. Ảnh: NASA
Lên top