NASA công bố bức ảnh ngoạn mục "nơi tận cùng vũ trụ"

Bức ảnh NASA gọi là "nơi tận cùng vũ trụ". Ảnh: NASA
Bức ảnh NASA gọi là "nơi tận cùng vũ trụ". Ảnh: NASA
Bức ảnh NASA gọi là "nơi tận cùng vũ trụ". Ảnh: NASA
Lên top