NASA công bố âm thanh chân thật từ chuyến di chuyển đầu tiên trên sao Hỏa

Tàu vũ trụ NASA di chuyển trên bề mặt sao Hỏa. Ảnh: NASA.
Tàu vũ trụ NASA di chuyển trên bề mặt sao Hỏa. Ảnh: NASA.
Tàu vũ trụ NASA di chuyển trên bề mặt sao Hỏa. Ảnh: NASA.
Lên top