NASA có kế hoạch tạm dừng các sứ mệnh khám phá sao Hỏa

Những nhà thám hiểm sao Hỏa của NASA sẽ tự thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian mất liên lạc tạm thời vào tháng 10.2021. Ảnh: NASA/JPL-Caltech
Những nhà thám hiểm sao Hỏa của NASA sẽ tự thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian mất liên lạc tạm thời vào tháng 10.2021. Ảnh: NASA/JPL-Caltech
Những nhà thám hiểm sao Hỏa của NASA sẽ tự thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian mất liên lạc tạm thời vào tháng 10.2021. Ảnh: NASA/JPL-Caltech
Lên top