NASA có kế hoạch hành động lớn chống biến đổi khí hậu

NASA có kế hoạch hành động mới để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Ảnh: NASA
NASA có kế hoạch hành động mới để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Ảnh: NASA
NASA có kế hoạch hành động mới để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Ảnh: NASA
Lên top