NASA có giám đốc mới

Cựu thượng nghị sĩ Bill Nelson tuyên thệ nhậm chức Giám đốc NASA ngày 3.5. Ảnh: AFP
Cựu thượng nghị sĩ Bill Nelson tuyên thệ nhậm chức Giám đốc NASA ngày 3.5. Ảnh: AFP
Cựu thượng nghị sĩ Bill Nelson tuyên thệ nhậm chức Giám đốc NASA ngày 3.5. Ảnh: AFP
Lên top