NASA bất ngờ tạm dừng sứ mệnh mặt trăng với SpaceX vì kiện tụng

Mô hình tàu đổ bộ mặt trăng Artemis. Ảnh: NASA
Mô hình tàu đổ bộ mặt trăng Artemis. Ảnh: NASA
Mô hình tàu đổ bộ mặt trăng Artemis. Ảnh: NASA
Lên top