Nắng nóng, hạn hán kéo dài làm cạn kiệt hồ chứa lớn nhất Mỹ

Nắng nóng, hạn hán kéo dài khiến mực nước hồ Mead chạm mức thấp kỷ lục. Ảnh: AFP
Nắng nóng, hạn hán kéo dài khiến mực nước hồ Mead chạm mức thấp kỷ lục. Ảnh: AFP
Nắng nóng, hạn hán kéo dài khiến mực nước hồ Mead chạm mức thấp kỷ lục. Ảnh: AFP
Lên top