Nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác về người Việt Nam ở nước ngoài

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top