Nạn vaccine COVID-19 giả ở Châu Phi - phần nổi của tảng băng

Theo Tổng Thư ký Interpol Jürgen Stock, thực trạng vaccine COVID-19 giả hiện nay ở Nam Phi mới chỉ là phần nổi của tảng băng. Ảnh: AFP
Theo Tổng Thư ký Interpol Jürgen Stock, thực trạng vaccine COVID-19 giả hiện nay ở Nam Phi mới chỉ là phần nổi của tảng băng. Ảnh: AFP
Theo Tổng Thư ký Interpol Jürgen Stock, thực trạng vaccine COVID-19 giả hiện nay ở Nam Phi mới chỉ là phần nổi của tảng băng. Ảnh: AFP
Lên top